• Hotline: 095 784 3535
0 Items - 0.00 ฿
Your Cart is currently empty!
Your Product Update Price

เงื่อนไขบริการ


การขนส่งสินค้า

เมื่อสั่งซื้อไปแล้ว จะได้รับสินค้าเมื่อไหร่?

 • หลังจากที่ลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์แล้ว คำสั่งซื้อของลูกค้าจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อตรวจสอบว่าการชำระเงิน, ข้อมูลสำหรับการติดต่อ, และข้อมูลสำหรับการจัดส่งนั้นถูกต้องหรือไม่
 • เมื่อสินค้าได้ทำการจัดส่งแล้ว เราจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านทางอีเมล์หรือช่องทางอื่นๆ โดยระยะเวลาการจัดส่งสินค้าจะขึ้นอยู่กับขั้นตอนการจัดส่งที่เลือก
 • สามารถตรวจสอบการสั่งซื้อที่ได้ที่เมนู ระบบสมาชิก > ตรวจสอบการสั่งซื้อ เพื่อตรวจสอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดส่งสินค้า หากสินค้ายังส่งไม่ถึงกำหนดภายในระยะ 3-5 วันทำการ กรุณาแจ้งติดต่อกลับมายังทางเรา

มีการจัดส่งในช่วงวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดหรือไม่?

 • บริษัทขนส่งของเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าวันทำการเท่านั้น หากสินค้าอยู่ในสถานะจัดส่ง ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายในเวลา 3-5 วันโดยประมาณ ทำการทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการจัดส่ง

สั่งสินค้าไปหลายรายการ แต่ทำไมได้รับเพียงหนึ่งอีเมลและหนึ่งหมายเลขการติดตาม?

 • ใน 1 รายการการสั่งซื้อสามารถมีการสั่งซื้อสินค้าได้หลายชิ้นด้วยกัน ซึ่งมีสาเหตุเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบสินค้าของลูกค้า

จะรู้วันและเวลาจัดส่งที่แน่นอนได้อย่างไร?

 • หลังจากที่ลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์แล้ว คำสั่งซื้อของลูกค้าจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อตรวจสอบว่าการชำระเงิน, ข้อมูลสำหรับการติดต่อ, และข้อมูลสำหรับการจัดส่งนั้นถูกต้องหรือไม่
  เราจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านทางอีเมลล์หรือช่องทางอื่น เมื่อสินค้าได้รับการจัดส่งแล้ว

จะได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์ก่อนการจัดส่งหรือไม่?

 • ก่อนการจัดส่งสินค้าทุกครั้ง จะมีเจ้าหน้าที่จัดส่งติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ทำการลงทะเบียนเข้ามาเพื่อนัดหมายวันและเวลาในการนำส่ง

สามารถยกเลิกคำสั่งซื่อหลังจากสินค้าอยู่ในสถานะจัดส่งได้หรือไม่?

สามารถจัดส่งสินค้ามายังออฟฟิสได้หรือไม่?

การคืนสินค้าและการคืนเงิน

นโยบายการคืนสินค้าเป็นอย่างไร?

ลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน โดยนับจากวันที่ได้รับสินค้าไปจนถึงวันที่ประทับตราไปรษณีย์ลงบนบรรจุภัณฑ์ที่ลูกค้าส่งกลับมาหาเรา

*รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สิ่งที่จำเป็นสำหรับการคืนสินค้า:

ลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ด้วยสาเหตุใดบ้าง?

 • สินค้าได้รับความชำรุดเสียหาย, ไม่พอดีกับขนาด (สำหรับสินค้าเสื้อผ้า), ไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้, ได้รับสินค้าผิด, สินค้าบางส่วนสูญหาย, หรือในกรณีที่สินค้าอยู่ในเงือนไขของเรา ลูกค้าสามารถส่งคืนได้
 • ลูกค้าไม่สามารถคืนสินค้าเนื่องมาจากสาเหตุของการเปลี่ยนใจได้ ถ้าบรรจุภัณฑ์ได้รับความเสียหาย, มีสติกเกอร์ขนส่งคืนติดอยู่บนกล่องบรรจุภัณฑ์, หรือบรรจุภัณฑ์ได้รับการเปิดออกมา

ทางร้านค้าจะชดเชยค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและค่า EMS ของสินค้าที่ส่งคืนหรือไม่?

 • ถ้าลูกค้าได้รับสินค้าที่ชำรุดเสียหาย หรือได้รับสินค้าผิด เรายินดีคืนเงินค่าจัดส่งรวมทั้งค่าบริการ EMS โปรดเก็บใบแจ้งยอดชำระของ EMS ไว้ ในกรณีที่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นระหว่างการคืนสินค้า

จะได้รับเงินคืนเมื่อไหร่?

 • ขั้นตอนการคืนเงิน ทางเราจะโอนเงินยอดค่าสินค้าและค่าจัดส่งคืนสินค้าไปยังบัญชีของลูกค้า โดยจะได้รับเงินคืนภายใน 3-7 วันทำการ

ใช้เวลาในการเปลี่ยนสินค้านานแค่ไหน?

 • หลังจากที่ได้รับสินค้าคืนแล้ว เราจะทำการตรวจสอบการคืนสินค้าและจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลของการตรวจสอบ กระบวนการตรวจสอบนี้อาจใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ
 • ถ้าการคืนสินค้าของลูกค้านั้นตรงตามเงื่อนไข การเปลี่ยนคืนสินค้าจะได้รับการดำเนินการทันที โดยลูกค้าจะได้รับอีเมล์ยืนยันคำสั่งซื้อกับหมายเลขของคำสั่งซื้อใหม่ภายในวันรุ่งขึ้นที่เราแจ้งผลของการตรวจสอบให้รับทราบ
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…